Retur: Medi-oversigt
Retur: Links oversigt
Retur: Nyt og Aktuelt
Retur: Venus symbol
Retur: Portal
Retur: Fredag
V E N U S
Retur: Medi-oversigt
Retur:
Links oversigt
Retur:
Nyt og Aktuelt
Retur:
Venus symbol
Retur:
Portal
Retur: Fredag
     
Visualiserings symbol for planetenergien Venus
 
 
 
Klik på nedenstående printer ikon, hvis du ønsker yderlig viden omkring Planet energi øvelserne
 
 
 
Hvis Positive kvaliteter
er
Kærlighed - Godhed - Loyalitet
     
5. stråle energi
Hvad aktiverer/stimulerer Venus energien, når du kanaliserer
5. stråle energi
     

Den aktiverer hjertecenteret, formilder og opbløder personligheden.

Åbner op for Kristusenergien og forøger evnen til at give.

Den benyttes ved hang til letsindighed og til at tage af livets
goder på andres bekostning, samt ved lukket hjertecenter,
der medfører ufølsomhed over for andre.

Kan også med fordel benyttes ved en indre angst og utryghed.

Du kan opnå et mere fyldest gørende liv - et mere korrekt liv for
dig og helheden, hvis du mediterer/indkorporerer/integrerer
energierne fra Vega - Venus - Mars
     
 
Fakta om energien fra Venus
     
Venus aktiverer kærlighedsprincippets tilsynekomst gennem
tænkningens styrende kraft, tilfører dig og din energistruktur
en energi, der forhøjer din evne til at give og være
kærlig på en universel og uselvisk måde.

Giver en udvidelse af dit sanseapparat, aktiverer din højere tankevirksomhed,
så du i dit indre kan opleve en forøget skønhed, kreativitet,
harmoni og enhed.

Venus er formidler af 5. stråle energi (højere mental energi) og
betragtes som Jordens højere selv.
     
Nøgleord omkring planeten Venus og dens energier
     
Formidler af 5. stråle energi= Konkret videnskab. Tænkeevne.

Den aktiverer hjertecenteret og formilder og opbløder personligheden.

Åbner op for Kristusenergien og forøger evnen til at give.

Den bruges ved hang til letsindighed og til at tage af livets goder på andres bekostning, samt ved lukket hjertecenter, der medfører ufølsomhed overfor andre.

Kan også med fordel benyttes ved en indre angst og utryghed.

Venus er oprindelsen til den intelligente tanke, idet den handler
enten gennem begæret (på de tidlige stadier) eller gennem
kærligheden (på de senere stadier).

I tyrens tegn betyder det tænkningen, der giver sig udtryk gennem det intelligente begær,
for det er kundskabens mål for det almindelige menneske.

Venus er Jordens højere selv eller alta ego.

Venus står for kærlighedsprincippets tilsynekomst gennem tænkningens styrende
kraft og er styret af 5. stråle energi (højere mental energi).

Og tilfører derfor dig og din energistruktur en energi, der forhøjer din evne til at give
og være kærlig - Giver en udvidelse af din sanse apparat, så at du i dit indre
vil opleve en forøget skønhed, kreativitet, harmoni,
enhed og højere tankevirksomhed.

Venus, menneskehedens tankeenergi, knytter forbindelsen mellem det ene menneske og
det andet, mellem den ene nation og den anden, medens Vulkan knytter forbindelsen mellem det 4 naturrige (det åndelige rige) og det første (mineralriget).
     
Venus´s positive og negative aspekter, som de kan udtrykke sig i din personlighed
     
Hvor du oplever at kunne nikke genkendende til de negative tendenser din
personlighed er det en fordel at meditere på Venus´s positive
energikvaliteter, hvorved de vil integreres ind i
dit energisystem.

Positiv aspekteret ------------------------------------------- Negativ aspekteret.
Smidig, tilpassende ------------------------ Kunstig, snu, listig, forslagen.
Kunstnerisk ------------------------------ Ubestemt, rådvild, vaklende.
Omgængelig, selskabelig --------------------------- Vag, ubeslutsom.
Hengiven -------------------------------------- Fred for enhver pris.
Taktfuld -------------------------- Undgår helst ubehageligheder.
Venlig ---------------------------------- Forelsket i kærligheden.
Elegant, yndefuld ----------------------------- Træg, blaseret.
Kærlig, øm ---------------------------- Aldrig tilfredsstillet.
Fredselskende ----------------------------- Mistillidsfuld.
Stille, blid, rolig ----------------------------------- Svag.
Harmonisk ------------------------------------ Doven.

     
Jord og Lysforbindelse før kanaliseringen af Venus-energien
     


Forbind dig med din individuelle højere bevidsthed af lys, ved at søge indad og opad til dine åndelige forbindelser, Gud og lyset i dig.

Du kan eventuelt se/visualisere, at du knæler mentalt for Gud; her symboliseret ved en mægtig gyldenhvid sol, omgivet af en mælkehvid tåge. I midten af solen brænder en strålende hvid flamme.

Lad nu din bevidsthed smelte sammen med denne med et
Lysets vilje ske eller Guds vilje ske.

Skab herefter jordforbindelse ved at tænke på dine fødder og herfra "ser/visualiser" du
et rodnet af energi omslutte Moder Jords fysiske legeme, kloden. Derved undgår du energiforstoppelse/energiophopning/blokering.

Genskab kontinuerligt din jordforbindelse, hvis du under træningen med Venus skulle
føle angst - oplever at du bliver for
højtflyvende.
     
Venus Meditation
 
     


Hvis positive kvaliteter
er
Ubegrænset Kærlighed - Godhed - LoyalitetSig mentalt under ind-ånding
Venus og Jeg er et

Sig mentalt under ud-ånding
Jeg er den ubetingede, altfavnende kærlighed


Lad sindet hvile i følgende sætninger efter tur eller behov

Jeg er Kærlighed

Jeg er altseende, allestednærværende og evig

Jeg er det godes ophav

Jeg Er Den Jeg Er
     
Basisøvelsen
     
Du sidder afslappet i stolen med ret ryg. Foran dig ser du et mægtigt, lysende
V - tegn med et kors oveni tone sig frem.

Igennem dette Venussymbol og dets udstråling vil betydningen af
kærligheden og dets lykke og glædesfølelse åbenbare
sig i dine følelser og tanker.

Kærligheden til Jorden, til alt levende fylder dig.

Bevar denne følelse så længe som muligt, selv efter du har rejst dig fra stolen for at forsætte dit daglige arbejde.
     
Den videregående øvelse
     
Du sidder afslappet i stolen med ret ryg.

Foran åbner der sig en lysende portal.

Gå ind igennem denne og vid med dig selv, at du inden for portalen vil blive mødt af Kærlighedens Herre.

Dette møde vil blive begyndelsen til din forløsning.

Du er ved vejs ende, for kærlighedens kraft forvandler alt ved sin tilstedeværelse.

Den får din indre guddommelighed til at blomstre frem, til du tilsidst er kærlighedens legemliggørelse.
     
Forbind eventuelt basis + den videregående øvelse sammen til en meditation.
     
Lidt ekstra, som du måske kan have glæde af ................
 
Kort beskrivelse
Nedenstående teknik kan bruges til at kanalisere en hvilken som helst energi, som du oplever er væsentlig for dig at opnå forbindelse med.
 
Er det en mesters energi, du ønsker at kanalisere, ser eller visualiserer du billedet af Mesteren oven over dig, og beder om kontakt.
Her er Mesteren Sananda Jesus Kristus valgt - se ham oven over dig, udtryk mentalt eller verbalt eller følelsesmæssigt - Sananda Jesus Kristus - jeg beder om kontakt med dig.
 
Nu foreholder du dig roligt, afventende med fokuseret bevidsthed på valgte objekt oven over dig og åbner dig op for dig op for modtagelse af energien, se hvordan dit kronecenter åbner sig op som blomstens kronblade åbner sig, når solen sender sine stråler af livgivende lys.
 
Sananda Jesus Kristus
 
I healings situationer, send energien ud af hjertecentret som befinder sig midt på brystkassen og pandecenteret som befinder sig midt på panden og se hvordan den omgiver klienten med den og giv den fri med et Guds - Lysets eller Kærlighedens vilje ske. Dette så du ikke, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farver den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.
 
Når kanalisering eller healigen er til ende eller du mærker at energien "trækker" sig, så sig tak for hjælpen og og flyt kanaliseringsobjektet eller billedet af valgte objekt ud i dit beredskab - bevidstheds rum, væk fra kanalen "hjem-af-til", så du på ethvert givet tidspunkt kan hente valgte billede frem fra hvor du placerede det - hurtigt igen og på denne måde kanalisere den valgte energi igen.
 
Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra lyset og kærlighedens Gud igen - din sjæl og dine åndelige vejledere og venner.
 

Se efterfølgende
(illustrerede med tegninger)
Eksempel 1. A = Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov.
B = Visualisering af valgt Objekt, Mester, Energi.
C = Vælge og fravælge valgte bevidstheds fokusobjekt ind i
       Dagsbevidsthedsrum.
Eksempel 2. Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl –
indre sol og Guds bevidsthed

     
Eksempel 1
 
"Genopfriskning af energi-forbindelse efter behov".
Kan benyttes i forbindelse med kanalisering af planetenergi øvelser og andre former for kanalisering.
 
     
  Når du har praktiseret planetenergien øvelsen i et stykke tid og den ligesom er blevet som en god bekendt for dig, skal det jo være sådan, at du let - hurtigt og smidigt, kan etablere kontakten til valgte kanaliserings objekt igen og lade den strømme ned i din aura/dagsbevidsthed/indre legemer efter behov.  
     
  Sådan kan du gøre dette
 
 
Trin A
 
 
 
 
Et frit og uendeligt beredskabs rum.
 
  Du har "skabt" et uendeligt dagsbevidstheds beredskabs rum lige oven over dig og din fysiske krop, form gerne dagsbevidsthedens beredskabs rum som du vil oplever er mest hensigtsmæssigt og rigtigt for dig - men vid det i virkeligheden er uendeligt.  
     
 
 
 
 
 
Trin B
 
 
Et frit og uendeligt beredskabs rum, med valgt focus objekt.
 
  Du har med din bevidsthed "skabt" et uendeligt dagsbevidstheds beredskabs rum som du oplever er mest hensigtsmæssigt og rigtigt for dig at gøre - vid det i virkeligheden er uendeligt, men nu med et Kanaliserings objekt inden i din unikke kanal "hjem af til"- hvor Antakarana forbindelsen og din livstråd også befinder sig.  
 
 
 

Du åbner dig nu op (som blomstens kronblade gør for solen lys) og lader energien strømme ned i dig og ud i dit aurafelt - dine indre legemer.

Din dagsbevidstheds legemer bliver nu fyldt op.
Nu sker der det, at din dagsbevidstheds legemer bliver fyldt op dvs. dit fysiske/æteriske legeme + følelses legeme + mentale legeme helt ud til det yderste af din dagsbevidst eller aura - med valgte energi.

Se hvorledes energien fra oven strømmer ned over og ind i dig - lad det ske med et Lysets og Kærligheden vilje ske.
Du lader nu energien fra dit aurafelt - dine energilegemer strømme ud og omgive dine klient eller dit medmenneske. energi I healings situationer, send energien ud af hjertecentret (midt på brystkassen) og pandecenteret (midt på panden) og omgiv klient med den. Giv energien fri med et Guds - Lysets eller kærlighedens vilje ske, så at din personligheds eventuelle uhensigtsmæssige mønstre ikke blander sig i kanaliseringen og farve den med uønsket og uhensigtsmæssig energi.

 
 
 
 
Trin C
 
  Når du oplever, at nærværelsen eller aktuelle behov er opfyldt, du og dine legemer/aura er fyldt op, eller healingen veludført, flytter du dit valgte kanalisereingsobjekt væk fra din kanal "hjem-af-til" og ind hvor du oplever er den rigtige plads i din dagsbevidstheds uendelige beredskabs rum.

Dette så du let kan finde "objekt" igen, når ønsket eller behovet herfor er tilstede igen. Dit beredskabs rum er uendeligt, så der er ingen "pladsmangel".
 
     
 
Din kanal er nu fri til at modtage friske "opdateringer" fra Gud - lys og energi fra din sjæl og dine åndelige vejledere m.m
 
     
 Eksempel 2.
 
Indtunings øvelse til dagsbevidst kontakt med din sjæl - indre sol og Guds bevidsthed. Denne kan fint udføres selvstændigt eller sammen med Jord øvelsen, istedet for den der er beskrevet i meditationen.
 
     
  Det er vigtigt at du dagligt og bevidst kontakter din egen Gudsforbindelse gerne om morgenen før du bevæger dig ud i det pulserende liv/ eller træner med en af energiøvelserne. Du vil da opleve, at din dag bliver helt anderledes end når du ikke er koblet på din egen indre forbindelses linje "hjem-af-til" og "øvelsen" bliver mere intens.  
     
  Først: Kontakt din Jeg Er Nærværelse, ved at lede bevidstheden ind i dit hjertecenter midt på brystkassen, hvor du "ser/visualiserer" en 3 foldig flamme i nuancerne Gylden - Rosa og Blå  
     
  Du omslutter den 3 foldige flamme med din bevidsthed/opmærksomhed og integrerer den i dig, ved mentalt at udtrykke, Jeg og den 3 foldige flamme er et.  
     
  Ved at du har integreret den i dig - har din kanal hjem-af-til synliggjort sig/åbnet sig for dig i dit indre univers og du følger nu denne lodrette forbindelseslinje - der går igennem hals - pande (3.øje) og kronecenter og fører direkte op til din Jeg Er Nærværelse - her forbliver du lidt - for med din bevidsthed at hvile lidt i Jeg Er Nærværelsen - din sjæls bevidstheds legeme.  
     
  Hvilende i din sjæls bolig - Jeg Er Nærværelsen - ser du, at kanalen og forbindelseslinjen foresætter opad til en strålende Sol-den kosmiske liv og lys giver for vor del af Universet.  
     
  Du åbner din bevidsthed op for denne del af Gudsbevidsthedens manifesterede væsen, ved mentalt at udtrykke: Jeg og Gud er et - Jeg er Lyset - Jeg er Guds dynamiske - aktive kærlighed og visdom i manifestation - Jeg er Guds aktive dynamiske styrke i manifestation - Jeg er Guds aktive-dynamiske intelligens og indsigt - (sammensæt evt. din egen tekst form - kommende indefra - ægte og oprigtig lige netop for dig)  
     
  Du oplever /ser/mærker hvorledes din identifikation med lysets kræfter - skaber en indre styrke i dig - en styrke som aktivt forbinder dig med alt levende på Jorden og ser, hvorledes energierne fra dig strømmer ind i og uden om Jorden. Du er nu tilkoblet både din indre Lysstrøm/giver - og din Jordforbindelse + dit arbejds/værested i nu´et.  
     
 
Som du søger, skal du finde.
 
Det er ikke klogt at dvæle for længe ved et bestemt aspekt af livet, for at gøre dette
skaber ubalance, og du må altid stræbe efter balance.
 
Hvis du i meditation føler ekstase/indre glæde o.s.v, så hold fast i den, når du vender
tilbage til din dagsbevidsthed og dit daglige arbejde der skal gøres og kanalisere disse
indre kvaliteter ind i din hverdags pligter, sysler og samvær med andre.